Kako vibriramo tako i (ne)reagiramo

BY INSPIRACIJA · 17/11/2014Razina naše vibracije odredjuje našu (ne)reakciju na određenu situaciju, osobu, ponašanje… Umjesto da reagiramo, svi koji su se ikad susreli s Ho’oponoponom znaju da je naš put da čistimo, umjesto da reagiramo. Ali je li, i na koji način, to u svakoj situaciji moguće?Razina naše vibracije odredjuje našu (ne)reakciju na određenu situaciju, osobu, ponašanje…

Što više na energetskoj ljestvici vibriramo, to nam je jednostavnije da ne reagiramo!!! Ključnu ulogu u ravnoteži vibracije imaju naše misli i emocije. E sad, što se zbiva kad su misli negativne, a emocije nisko na ljestvici (tuga, strah, briga, krivnja)? I tada je sklad postignut… i vibracija u ravnoteži, ali to nazivamo niska vibracija. Za visoku je vibraciju potrebno suprotno: pozitivne misli i visoko rangirane emocije. To su radost, sloboda, entuzijazam…


Svatko od nas ima svoj način podizanja vibracije, a alati koji nam u tome svakodnevno pomažu jesu:

1.svjesno disanje,

2.osmijeh,

3.zahvalnost.


A u visokoj vibraciji postižemo ravnotežu biti i imati ❤️

Prvo BUDITE: jasni, otvoreni, pozitivni, sretni, inspirirani i zahvalni, a onda stiže i IMATI.


Hvala hvala hvala

Kristina Bulešić